Werkgroep Vieren Werkgroep Vieren
In het kader van de samenwerking tussen de Markuskerk en de Lucaskerk bestaat er een gezamenlijke werkgroep 
De leden van de werkgroep zijn allen betrokken gemeenteleden die zich bezighouden met zaken betreffende de vieringen in de Lucaskerk en de Markuskerk. Daarbij gaat het om zowel praktische als inhoudelijke zaken. Dit betreft de roosters voor de vieringen, het zoeken van gastvoorgangers en de organisatie van bijzondere vieringen, zoals de periodes van de 40-dagen tijd en de adventstijd.
Hiervoor onderhoudt de werkgroep contacten met allerlei betrokkenen bij de vieringen.
De werkgroep Vieren vergadert zes keer per jaar en is nog op zoek naar versterking. Heb je belangstelling hiervoor of wil je meer informatie hierover, stuur dan mail naar vieren@lucaskerk.nl

 
 
Cantorij Cantorij
Een cantorij is een koor dat een functie heeft binnen een kerk. Een cantorij onderscheidt zich doorgaans van andere koren door zijn liturgische functie: de cantorij treedt niet op in een kerkdienst, maar neemt deel aan het geheel van de liturgie. De cantorij maakt dus deel uit van de gemeente en bestaat vaak ook uit gemeenteleden.
De cantorij van de Lucaskerk zingt vooral minder bekende liederen, vaak meerstemmig, in wisselwerking met de gemeente. Op deze manier draagt de cantorij bij aan het vergroten van het liedrepertoire van de gemeente. In een seizoen werkt de cantorij vier tot vijf keer mee aan een viering. De repetities zijn dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.45 uur in de Lucaskerk. 
Wil je een keer komen luisteren of meedoen, dan ben je van harte welkom, ook als je weinig zangervaring hebt of als je geen noten kunt lezen. Je hoeft je niet aan te melden.
 
Buurttuin

Buurttuin
 
Werkgroep Pastoraat Werkgroep Pastoraat
Pastoraat is verbinding met en aandacht voor elkaar en daarom is Pastoraat een opdracht voor van ons allemaal.  Hoe doen we dit?
Onderling pastoraat
Heel belangrijk is het onderlinge pastoraat. We moedigen gemeenteleden aan contact met elkaar te onderhouden. Zo noemen we in ons weekbulletin ‘Samen op Zondag’ de kroonjaren van verjaardagen en huwelijksjubilea, maar ook, na overleg met de betrokkene, bij ziekte. Verschillende gemeenteleden reageren daarop met het sturen van een kaart. Zo voelt iedereen zich gezien.
Met behulp van de bezoekgroep hebben we aandacht voor ouderen en personen, die om wat voor reden dan ook, wat extra aandacht behoeven.
Daarnaast is de werkgroep Pastoraat, i.s.m. de Bethlehemkern van de Augustinus Parochie, vertegenwoordigd op plaatsen waar onderlinge contacten plaatsvinden zoals: de maandelijkse oecumenische gespreksgroep en de open koffie ochtenden op woensdag.
We bieden ook pastoraat in het kader van de HeartEdge-gedachte: we moeten kerken weer gaan zien als ‘plaatsen van ontmoeting voor de hele buurt, met de missie om tot zegen te zijn voor iedereen die er woont en binnenloopt, een plaats die lokaal bijdraagt aan leven in overvloed. We gaan daarom naar buiten, de wijk in. Samen met de jongeren van dagbesteding Pluk Breda en de parochie brengen we rond Pasen en Kerst in diverse zorgtehuizen een kleine, door henzelf gemaakte attentie. Ook zijn we aanwezig bij open Inloop Clement, een initiatief van Diaconaal Centrum het Annahuis, bedoeld voor iedereen die behoefte heeft om de warme gezelligheid op te zoeken voor een praatje, een kop koffie of om zomaar even bij elkaar te zijn. Niets moet en alles is goed. De nieuwe buurttuin ‘Lucashof’ is ook een Heart Edge initiatief. In de Lucashof werken mensen van de kerkgemeenschap rond de Lucaskerk en buurtbewoners samen aan het onderhoud een mooie, zelfaangelegde tuin. De tuin biedt ook ruimte voor gezellige ontmoetingen met een hapje en drankje. Zo biedt de tuin aan senioren een nieuwe gelegenheid elkaar te ontmoeten, naast de koffie-ochtend.
lees meer »
 
JEUGD JEUGDEr is veel aandacht voor jeugd, met activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. Alle activiteiten worden Breda-Breed georganiseerd in één van de wijkkerken (roulerend).
Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er elke zondag in één van de wijkkerken Kindernevendienst.
Voor kinderen van groep 7 en 8 is er Basis catechese op de 1e, 3e, en 5e vrijdagavond van de maand.
Een keer per maand is er op vrijdagavond tussen 17:30 en 19:30 uur de Familietafel, om gezinnen met kinderen t/m de basisschool leeftijd met elkaar in verbinding te brengen om – met geloof als leidraad – elkaar te inspireren in geloofsopvoeding. We starten met een maaltijd en er is natuuractiviteit voor de kinderen.
Voor kinderen in de middelbare school leeftijd is er één keer per maand Next Level.
Kom je met je baby of peuter naar de Lucaskerk dan zijn ze van harte welkom in de crèche. Er is speelgoed en mogelijkheid om te verschonen. Bij de gastheer/gastvrouw van de viering aangeven daarvan gebruik te willen maken. De ouderling van dienst vindt dan onder de aanwezige kerkgangers een vrijwilliger. 
Meer informatie vind je op de pagina jeugd van de Protestantse Gemeente Breda.
 
Minibieb Lucaskerk

Minibieb Lucaskerk
Op zoek naar leesinspiratie? De minibieb is uitgebreid!

De Minibieb is toegankelijk tijdens de Open Inloop op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.00-12.00. Het idee van de Minibieb is dat hier door iedereen boeken geleend, geruild of achtergelaten kunnen worden. Als je wilt kun je het boek een boodschap meegeven op zijn reis. Zo krijgt iedereen de kans ervaringen te delen.

Team Zichtbaarheid
Dick de Man
 
Leren en Ontmoeten Leren en Ontmoeten

Leren, mensen stimuleren zich te verdiepen in het evangelie, en Ontmoeten en te verbinden als kinderen van één Vader, daar gaat het in deze werkgroep om.
Dat doen we met een Oecumenisch (samen met de parochies) Leerhuis in de Lucaskerk en de Markuskerk, met activiteiten voor ontmoeting, geloofsverdieping, actualiteit, creativiteit en ontspanning.
Het programma voor 2023/2024 is via deze link  hier  in te zien.
Voorafgaand aan de Leerhuisavond kun je deelnemen aan een gezamenlijk maaltijd (kosten E 5,50), waarvoor je je via de website www.PKNBreda.nl/formulier  kunt opgeven, uiterlijk zondagavond vóór de leerhuisavond. Aan beide onderdelen van de avond kun je afzonderlijk meedoen.
Heb je zin om mee te doen met het organiseren van deze activiteiten, neem dan gerust contact op met Arja van der Velde, arjavandervelde@gmail.com
 
Open inloop Open inloop
Iedere woensdagochtend is -tijdens de weekmarkt van winkelcentrum Heksenwiel- onze Lucaskerk geopend. U kunt dan binnen lopen voor een kopje koffie, een geprek of een moment van stilte.
Het secretariaat van de Katholieke Augustinus parochie is op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend “bemenst” van 9.00 uur to 12.00 uur. Mensen kunnen binnenlopen, een kaarsje branden, de stilte zoeken.
 
 
Zalenverhuur Zalenverhuur
De kerkzaal en de vergaderruimtes zijn te reserveren via dit mailadres: Zalenverhuur@lucaskerk.nl.
De reservering is pas definitief na de ontvangst van een bevestiging.

 
lees meer »
 
Diaconie Diaconie
Wat is ‘de diaconie’?
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk het dienen van de mensen en van de wereld als haar belangrijkste taak gezien. Vanuit de kerken klinkt dus altijd de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving.
Je zou kunnen zeggen dat de diaconie het maatschappelijk werk is van de kerk. Vroeger was dat misschien vooral voor mensen ván de kerk, maar nu gaat het vaker om hulp aan mensen buiten de kerk, dus om iedereen die tijdelijk of langdurig aangewezen is op hulp in de vorm van geld en goederen. Of het nu gaat om organisaties of individuen, ouderen, jongeren of kinderen, gezinnen of alleenstaanden, mensen geboren en getogen in Nederland of nieuwkomers: iedereen kan een beroep doen op de diaconie.
De kerk roept ons steeds op te werken aan een rechtvaardige wereld. Op de diaconale pagina van de Protestantse Gemeente Breda vind je uitgebreide informatie over de doelen die we daarbij ondersteunen.