Werkgroep Pastoraat Werkgroep Pastoraat
Aandacht voor specifieke doelgroepen
Op verschillende manieren geven we vorm aan het pastoraat voor specifieke doelgroepen:
We zijn gestart met lotgenotengroepen voor rouwverwerking. In 6 sessies van ongeveer 1.5 uur krijgen mensen, die een geliefd persoon moeten missen, de ruimte om hun verlies vanuit verschillende kanten te bespreken en zo het verlies dragelijker te maken. Het initiatief tot de groep ‘rouwverwerking’ ontstond vanuit de Lucaskerk, maar is recent verbreed naar de drie kerkgemeenschappen die samen de Protestantse gemeente Breda (PGB) vormen: de Johanneskerk. de Lucaskerk en de Markuskerk. 
We houden een jaarlijkse ontmoetingsavond voor mensen, die 40 of 45 jaar samen door het leven gaan. Wat houdt hen bezig? Tegen welke vragen lopen ze aan? Wat maakt hen in deze fase bezorgd? Wat maakt dankbaar? Ook dit is inmiddels een PGB brede activiteit.
Sinds 2 jaar organiseren we een ‘Familietafel’, een gespreksgroep van ouders met kinderen tot en met de leeftijd van de basisschool. Eerst wordt er samen gegeten, waarna de ouders o.l.v. een professional over geloofsopvoeding praten, terwijl de kinderen op actieve wijze kennis maken met de wonderen van de natuur door de seizoenen heen. Dit is eveneens een initiatief van de Protestantse Gemeente Breda-breed en vindt plaats in een van de deelnemende kerken.
Pastoraat rond de Zondag van het Gedenken
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (zondag voor de 1e Advent) herdenken we de overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar. Sommige gemeenteleden hebben kort na de uitvaart een steen met de naam, geboorte- en overlijdensdatum van hun geliefde op de Jacobsladder is gelegd . Op de Zondag van het gedenken wordt deze steen aan de familie overhandigd. Daarnaast worden alle gemeenteleden, die het afgelopen jaar een geliefde hebben moeten missen, uitgenodigd een drijfkaars aan te steken aan de Paaskaars om deze vervolgens in het doopvont te leggen.
In diezelfde week verzorgen we, samen met de Parochie en de buurthuizen een ‘Plek voor je Verdriet’, bedoeld voor iedereen uit de wijk, die een dierbare moet missen. Het initiatief is ontstaan vanuit de ‘Heart Edge’ gedachte (zie boven). In een kort samenzijn met rustige muziek worden een paar gedichten gelezen en worden de namen genoemd van de personen, van wie in het afgelopen jaar afscheid is genomen. Mensen kunnen een kaars aansteken en eventueel een kaartje met een tekst in een kleine sparrenboom hangen.  Daarna is er gelegenheid om na te praten bij een kop koffie/ thee.
Krachten bundelen in het pastoraat
De pastorale werkgroepen van de Lucaskerk en Markuskerk trekken sinds een paar jaar steeds meer samen op. We doen inspiratie bij elkaar op waar het gaat over omzien naar elkaar, het contact met de mensen in de wijk en daarbinnen de aandacht voor het herdenken van geliefde overledenen. De komende tijd gaan we op zoek naar meer mogelijkheden, waarin we samen kunnen werken.
terug