Stichting NoorderBeemden Stichting NoorderBeemden
De Stichting NoorderBeemden Breda (RSIN-nr 8561 70 999) heeft als doel:
·         Het bevorderen en ondersteunen van het protestantse gemeenteleven in de stadsdelen boven het treinspoor Breda, met uitzondering van Teteringen;
·         Het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
 
Praktisch vertaald wordt dat in eerste plaats ingevuld door te zorgen dat we voldoende geld inzamelen voor 2 dagdelen extra inzet door een predikant. Voor het goed functioneren van het gemeenteleven vinden we het van het grootste belang dat we dit eerst vorm geven.
Pas zodra daarvoor voldoende middelen beschikbaar zijn, zal de stichting ook op een andere manier aan de gestelde doelen werken.
 
Natuurlijk hopen we dat alle gemeenteleden voor zover zij kunnen daaraan ook bij zullen dragen. Gelukkig kennen we ook de luxe van een “gulle gever” die heeft toegezegd voor een periode van 4 jaar een substantiële bijdrage te willen leveren voor dit doel. Dit als stimulans en voorbeeld voor allen die bij de NoorderBeemden, dus de Lucaskerk, zijn betrokken!  

 
Ons beleidsplan bevat onder andere:
- Primair de aanvulling verzorgen van 0,2 fte predikantsplaats voor de NoorderBeemden;
- Ideeën om de Lucaskerk verder te ondersteunen en/of in stand te houden;

 
Het bestuur bestaat uit:
- voorzitter                 Andries van der Vegt
- penningmeester       Jan Krijgsman
- secretaris                 Anke Flim
- bestuurslid               Angela Mulder
- bestuurslid               Sietze van der VeldeAllen vrijwilligers uit de gemeente NoorderBeemden, die uiteraard geen beloning ontvangen voor het werk voor de stichting. Alle geld komt de stichting dus ten goede. Onze Raad van Toezicht bestaat uit 5 gemeenteleden. Zij hebben een dubbele functie: naast toezicht & controle fungeren zij ook als klankbord.
Het jaarverslag 2022 van de Stichting Noorderbeemden is 
hier te downloaden.
 
Voor de financiële verantwoording rapporteert de Stichting dat er over 2016 en 2017 circa  70.000 Euro uit de gemeente en van de gulle gever is ontvangen en dat er sinds de oprichting circa 20.000 Euro is bijgedragen aan predikantsplaatsen.

Een goed begin richting de beoogde doelen.

Contactgegevens Stichting NoorderBeemden Breda: 
Adres:                             Tweeschaar 125, 4822 AS Breda (adres van de Lucaskerk)
Email-adres:                    
stichtingnoorderbeemdenbreda@gmail.com

Overweegt u om de Stichting ook te steunen, dan kunt u uw gift storten op:
Rekeningnummer:              IBAN: NL50 TRIO 0198 3757 78
Ten name van:                   Stichting NoorderBeemden Breda
Onder vermelding van:       Gift voor Stichting NoorderBeemden Breda
terug