Diaconie Diaconie
Wat is ‘de diaconie’?
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk het dienen van de mensen en van de wereld als haar belangrijkste taak gezien. Vanuit de kerken klinkt dus altijd de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving.
Je zou kunnen zeggen dat de diaconie het maatschappelijk werk is van de kerk. Vroeger was dat misschien vooral voor mensen ván de kerk, maar nu gaat het vaker om hulp aan mensen buiten de kerk, dus om iedereen die tijdelijk of langdurig aangewezen is op hulp in de vorm van geld en goederen. Of het nu gaat om organisaties of individuen, ouderen, jongeren of kinderen, gezinnen of alleenstaanden, mensen geboren en getogen in Nederland of nieuwkomers: iedereen kan een beroep doen op de diaconie.
De kerk roept ons steeds op te werken aan een rechtvaardige wereld. Op de diaconale pagina van de Protestantse Gemeente Breda vind je uitgebreide informatie over de doelen die we daarbij ondersteunen.
terug