Plek voor verdriet Plek voor verdriet
Plek voor je verdriet
Op 9 november organiseren we met de Bethlehemkern van de Augustinus Parochie en het buurthuis De Sleutel een ‘Plek voor je verdriet’. Wijkbewoners in de Haagse Beemden worden uitgenodigd om samen stil te staan bij geliefden die zijn overleden, want samen herdenken geeft troost. Met lichtjes, prachtige muziek en mooie, indringende gedichten willen we hier gestalte aan geven.
Het kan zijn dat mensen ook zelf een mooi gedicht of een mooie tekst kennen om voor te lezen of te laten voorlezen. We horen het graag als mensen zelf iets willen aanreiken.
Het is ook mogelijk een kaartje met een eigen tekst op te hangen in een herinneringsboom. Deze boom staat klaar in de hal. Blanco kaartjes liggen erbij.
Iedereen is welkom
Iedereen is van harte welkom in de Lucaskerk 9 november om 19.00u. Opgeven van tevoren is niet nodig.
Meer informatie
In de hal van de kerk hangt een poster waarop de avond een ‘Plek voor je verdriet’ wordt aangekondigd. Voor informatie kunnen mensen bellen met het parochiesecretariaat: 076 - 5410194 maandag- woensdag- en vrijdagochtend 9.00u - 12.00u.


De bijeenkomst ‘Plek voor je verdriet’ wordt georganiseerd naast de jaarlijkse herdenking op Eeuwigheidszondag, die dit jaar gehouden wordt op 20 november.
terug