ACTUEEL ACTUEEL
 
Vanaf Pinksteren om en om vieringen in Markuskerk en Lucaskerk
De Sectie Teams van beide wijkkerken hebben hiertoe besloten. Daarmee komen we tegemoet aan zowel de noodzaak én de wens (zeker van jongere mensen) om meer samen te vieren als ook aan de wens (van vooral oudere gemeenteleden) om de binding met het eigen kerkgebouw niet op te geven. Ook kunnen we zo in de vieringen meer de verbinding leggen met de kinderen, de jeugd en de doordeweekse activiteiten.
 

Vaar wel
Voor de uitvaart van een geliefde moet je onder tijdsdruk allerlei keuzes maken, terwijl je hoofd daar doorgaans helemaal niet naar staat. Achteraf kun je soms het gevoel krijgen dat je dingen anders had willen doen of dat bepaalde keuzes je zijn opgedrongen. Het is daarom verstandig om van tevoren na te denken over je uitvaart en erover te communiceren met de mensen waarvan je weet dat ze ermee te maken zullen krijgen.
Hanny en Ton organiseren vier bijeenkomsten op woensdagmiddagen over ‘wat is een goede uitvaart voor jou’: 31 mei, 7 juni, 21 juni en 28 juni, telkens van 14.30 tot 16 uur in de Lucaskerk. De middagen zijn deels gericht op informatie, deels op gesprek. Meld je van tevoren even aan bij Hanny: h.denouden@pknbreda.nl.

terug