Zichtbaar in Corona-tijd Zichtbaar in Corona-tijd
Voor we samen gaan nadenken wat er nog meer moet gebeuren, heeft het Sectieteam van de Lucaskerk op rij gezet wat er al wel gedaan wordt:
 • Op woensdag en zondag luiden we de kerkklokken en zijn de lichten onder ons kleurige dak aan, uit solidariteit met de wijk en om haar te bemoedigen;
 • Onze predikanten leveren bijdragen aan de online vieringen, die naast de zondagse vieringen ook een vervolg op woensdag krijgen;
 • Net als met Kerst heeft de diaconie dit jaar ook met Pasen steunpakketten uitgedeeld aan adressen waarvan we weten dat het daar moeilijk gaat;
 • Actieve bijdragen aan “Tekens van leven” op www.PKNBreda.nl
 • Pastoraat en Bezoekgroep organiseren telefonische “contact- en belrondes” onder senioren; er wordt gemonitord wie pastorale zorg nodig heeft.
 • Samen op Zondag en prints van Tekens van Leven worden verspreid bij wie geen computer heeft en offline is;
 • CD-Roms van kerkdiensten worden bezorgd bij wie de dienst niet on-line kan volgen;
 • De kindernevendienst is online;
 • Deelnemers van de Jongerennevendienst hebben contact via Skype;
 • De “Jongerentafel” zoomt
 • De  online vieringen komen ook naar de  Lucaskerk

Naast de online morgenvieringen wordt er Breda breed ook gewerkt aan uploads die het karakter van ontmoeting hebben en waaraan iedereen kan bijdragen.

En niet in het minst, er ontstaan tal van persoonlijke initiatieven van gemeenteleden onderling:
 • Er worden kaartjes gestuurd;
 • Verjaardagsliedjes worden als serenades onder een flat-balkon gezongen;
 • Men belt elkaar vaker dan voorheen en beurt elkaar op;
 • We zoeken elkaar op bij wandelrondjes en praten “over de heg;
 • Bij de diaconale maaltijd werd extra gekookt en elders gebracht/gedeeld;

Verder hebben we nu afgesproken om samen met de kern Bethlehem (van de Augustinus-parochie) de Lucaskerk op drie ochtenden in de week te openen voor max 2 a 3 personen gelijk, die er dan met gepaste afstand een kaarsje kunnen branden, even bidden of mediteren. Wie graag een predikant wil spreken kan dat dan ook aangeven.

We zoeken ook mensen die verstand hebben van digitale technieken en ervaring hebben met opnames maken, filmpjes plakken en knippen, etc.

Mocht u denken: “He, daar heb ik allemaal niets van gemerkt” en wilt u daarover wel contact bel dan gerust even. Ook al hebben we hiervoor best een lijstje van wat al wel loopt, we denken dat het nog beter kan. Misschien mist u nog iets of wilt u zelf iets doen. U kunt ook even bellen als u ideeën hebt of als u mee wilt brainstormen over “zichtbaarheid in corona-tijd”. Bel dan even met Reinier Rijke, voorzitter van het sectie-team Lucaskerk, 06 20 44 30 93 en/of Pico Rozendaal van facilitair 06 19 99 45 40

Alleen samen blijven we een zichtbare kerk!
 
terug