Vieren in de Lucaskerk Vieren in de Lucaskerk
Ter evaluatie is in oktober 2019 een gemeente-avond georganiseerd. Op deze gemeente-avond hebben verschillende gemeenteleden gezamenlijk nagedacht over de betekenis die de Maaltijd van de Heer voor hen heeft en de elementen die daarbij belangrijk zijn. We merkten tijdens deze avond veel gedeelde waarden en betekenis. Daarnaast is van veel betrokken gemeenteleden mondeling en via e-mail feedback ontvangen op deze pilot. Alle reacties hebben de werkgroep in samenspraak met de sectie doen besluiten om de Maaltijd van de Heer eerst en wel direct op de vertrouwde wijze te hervatten om de vorm niet ten koste van de beleving van de Maaltijd van de Heer te laten gaan. De reacties geven wel voldoende aanknopingspunten om geleidelijk naar een nieuwere vorm te ontwikkelen in kleine stappen. Dit zal over een langere termijn ontwikkeld worden en u zult hierover steeds geïnformeerd worden. 
 
De Werkgroep Vieren zal in samenstelling wijzigen. Angela Mulder zal het voorzitterschap overdragen aan Peter Schuitmaker. 
Angela Mulder zal vanaf dat moment de taak van preekregelaar op zich nemen. 
Namens de werkgroep Vieren / Lucaskerk
 
terug