Sectieteam

Sectieteam

Mailadressen:

Predikant: ds. Roel Knijff

Voorzitter: Kees Meijll

Scriba: Peter Jan Plooy


 

lees meer »
 
De werkgroep Pastoraat

werkgroep pastoraat
De werkgroep Pastoraat

Een verzoek kunt u doorgeven aan Korrie Bos mail: T. 076-8862705, of aan Corrie de Zwart mail: T. 076-5710257

lees meer »
 
Diaconaat

werkgroep diaconaat
Diaconaat

Het wezen van het diaconaat is het 'er zijn voor de ander'. Het Woord en onze woorden dienen telkens weer omgezet te worden in daden.
De kern van het diaconaat (‘het waarom ervan’) in de Protestantse Kerk in Breda is gelegen in het ‘er zijn voor de / een ander’. Essentieel voor het gemeente-zijn is dat de dienst aan elkaar, onze nabije omgeving en aan de wereld diaconaal gestalte krijgt.
Het Woord en onze woorden dienen telkens weer omgezet te worden in daden. Bijzondere aandacht zullen we als gemeente en diakenen hebben voor de zwakken in zowel onze samenleving als elders. Dit kan zich uiten in allerlei vormen van aandacht en activiteiten.

lees meer »
 
Facilitair

facilitaire werkgroep
Facilitair

Facilitair

De facilitaire werkgroep is verantwoordelijk voor de financiën van de wijkgemeente, en voor het beheer van de Lucaskerk.

lees meer »
 
Vieren

werkgroep vieren
Vieren

De werkgroep vieren houdt zich inhoudelijk bezig met de vieringen en coördineert en faciliteert alles wat met de vieringen te maken heeft. Dat betreft ondermeer het jaarrooster van de vieringen, (gast-)predikanten, lectoren en de muzikale ondersteuning. Daarnaast evalueert de werkgroep de vieringen. Mauiladres van de werkgroep: 

lees meer »
 
Leren en ontmoeten

werkgroep leren en ontmoeten
Leren en ontmoeten

De werkgroep

Leren: Mensen ondersteunen en stimuleren om zichzelf en elkaar. te verstaan in het licht van het evangelie.

Ontmoeten: mogelijkheden scheppen voor mensen om de Ander en de ander te ontmoeten.
 

lees meer »