Kindernevendienst en jongerennevendienst

Kindernevendienst en jongerennevendienst

Kindernevendienst
Tijdens de vieringen op zondagmorgen wordt er kinderennevendienst gehouden voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool. De kinderen gaan tijdens een groot deel van de viering naar een aparte ruimte in de Lucaskerk om het verhaal van die zondag op een alternatieve manier te horen. Het doel van deze kindernevendienst is om de kinderen het verhaal van de viering op een voor hen begrijpelijke manier te laten horen. Hier wordt op een actieve manier (gesprekken, knutselopdrachten, tekeningen, puzzels, spelletjes of liedjes) het verhaal en onderliggende boodschap uitgelegd.
 
De kinderen vertrekken na het “kindermoment” in de viering (voor de eerste schriftlezing) naar hun eigen ruimte en komen weer terug na de collecte: ze zijn daar dus een half uur tot drie kwartier. Gezien de duur van de kindernevendienst wordt er ook met de kinderen gebeden en wordt er aan het begin van de kinderdienst een eigen collecte gehouden. De kinderen kunnen dus desgewenst hun gaven meenemen naar de eigen ruimte.
 Tijdens de kindernevendienst is er aandacht voor de thema’s van de vieringen. Zo is er tijdens de Adventstijd en veertigdagentijd meer aandacht voor de kinderen in de viering in de kerkzaal: de leiding van de kindernevendienst houdt een praatje met zowel de gemeente als de kinderen over het speciale Adventsproject of veertigdagentijdproject en er wordt in de viering een speciaal projectlied gezongen.
 
Jongerennevendienst
De jongerennevendienst vindt maandelijks plaats tijdens een deel van de viering in de Lucaskerk en is bestemd voor jongeren van 12 tot 15 jaar. Ook hier worden de themas van de vieringen belicht en besproken met de oudere jeugd.
 
Een voorbeeld van een thema binnen de jongerennevendienst: ”Oh, simpel een huis verven ?! ”

Tijdens de JongerenNevenDienst in mei kwamen we in groepjes van 3 om een leeg schildersdoek te staan. Voordat we ‘gewoon’ een huis konden gaan verven, kregen we een briefje met je geheime rol tijdens dit proces, leider, volger of stoorzender ?! Dan is het toch niet zo simpel meer… de ander is niet zo makkelijk te vertrouwen als hij/zij niet naar je luistert of met je samenwerkt. Terwijl je wel mag vertrouwen op een kamer in het huis van de Heer (Johannes 14). Wat heb jij dan nodig om een ander te vertrouwen ? Moet diegene luisteren, eerlijk zijn, weten wat hij doet, rustig of juist charismatisch ? Dat bleek voor een ieder verschillend te zijn. Maar degenen die we niet vertrouwen, zijn ook niet onze vrienden. En we werden even stil toen we een vriendschapsbandje kregen en mochten bedenken aan wie we dat zouden willen geven omdat we hij/zij vertrouwen of tegen wie we zouden willen zeggen, je kunt mij vertrouwen …
 

terug