wo 21 november 2018

Oecumenisch Leerhuis

Locatie: 
 Lucaskerk
Tijdstip: 
 20.00 uur, 18.00 uur maaltijd

Vorig jaar november was er een drukbezette informatie- en gespreksavond over ‘voltooid leven’ in de Markuskerk. Toen hebben we naar een inleiding geluisterd en er was een mogelijkheid tot vragen stellen, die door Michael Echteld van de Avans Hogeschool Breda , door een politica en een ervaringsdeskundige werden behandeld. Naar aanleiding van die avond willen we nu met elkaar praten.
 Wanneer is een leven voltooid? En wie beslist daarover? Ook in de kerken zijn over dit thema de discussies volop in gang en het verlangen om te praten over het levenseinde is groot.
‘Nu ik oud word’ is de titel van een brochure uitgegeven door de Raad van Kerken. Stellingen uit deze brochure en andere kerkelijke bronnen dienen als impulsen om het persoonlijke gesprek met elkaar aan te gaan.
Daarvoor nodigen wij u op deze oecumenische avond uit.
 

terug