Advent- en Kerstactie Advent- en Kerstactie
Heel veel meer ouderen dan in andere jaren zullen de feestdagen zonder gezelschap moeten vieren. Zo'n 95 procent van hen woont zelfstandig. Zij zien heel weinig mensen, waardoor eenzaamheid op de loer ligt. ANBO-onderzoek toont aan dat bijna de helft geen bezoek denkt te krijgen of gaat niet op bezoek vanwege de coronacrisis. Daarom starten Bethlehemkern-Augustinusparochie samen met PKN Lucaskerk voor deze doelgroep een speciale actie aan het begin en aan het eind van de Advent.
Voor ca 190 bewoners van Heksenwiel Zorgcentrum, Thebe Hille, Heksenrij en Heksenakker en voor een groep ouderen in Breda Noord zal een ‘Teken van Licht’ worden gemaakt in de vorm van een gedicht geïllustreerd met een foto van de liturgische bloemschikking in LK voor Advent. Hierbij ook een uitnodiging voor de Open Inloop Lucaskerk en de (on-line) vieringen.  Dit ‘Teken van Licht’ wordt samen met een feestelijk pakje kerstlichtjes aan het begin van de Advent door vrijwilligers bezorgd. Enkele jong volwassenen vanuit de dagbesteding van SpelendeReis op De Grote Hoeve helpen mee. Het is de wens van deze jongeren  iets voor ouderen in de wijk te betekenen.

Team Zichtbaarheid/Pastoraat Lucaskerk- Bethlehemkern-Augustinusparochie
 
terug