Protestantse wijkgemeente Lucaskerk Protestantse wijkgemeente Lucaskerk

Tweeschaar 125, 4822 AS Breda.    Tel.: 076-5422433
De wijkgemeente NoorderBeemden maakt deel uit van de Protestantse Gemeente te Breda.
 
Voor informatie over de activiteiten die op deze site worden genoemd kunt u een mail sturen aan   Ook nieuwsberichten kunnen naar dit mailadres worden gestuurd.

 
Vacature predikant Vacature predikant

De Protestantse Gemeente Breda zoekt een nieuwe predikant voor de Lucaskerk.
Door het sectieteam is een profiel opgesteld voor een te beroepen predikant. Dat kunt u inzien via deze link. Vragen aan de beroepingscommissie kunt u mailen aan

 
Jeugd en jongeren

Jeugd en jongeren

HB Squad 076 
De HB Squad 076 is voor tieners vanaf 12 jaar. Ons doel is het hebben van een gezellige avond waarin we veel afwisselende dingen doen. Vooral plezier hebben en jezelf zijn staan centraal.


Lees hier een verslag van februari 2017  en lees meer over ons op de volgende pagina:

lees meer ยป
 
Oecumenisch Leerhuis Oecumenisch Leerhuis

Het leerhuis is een leeravond voor verdieping en verbreding van gevarieerde thema’s. Elke leerhuisavond vind plaats in de Lucaskerk. De avond bestaat uit twee onderdelen, waaraan u afzonderlijk kunt meedoen. Om 18.00 wordt er gestart met een gezamenlijke maaltijd. De kosten voor deze maaltijd bedraagd 4 euro. Voor deze maaltijd moet u zich opgeven via het formulier op deze site of door middel van een mail aan het mailadres . Dit dient uiterlijk op de zondag voor de leeravond gedaan te worden.  Om 20.00 wordt de avond vervolgd met het thema van die avond. Voor de leerhuisavonden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
 
Voor een overzicht van alle leerhuisactiviteiten klik hier
  

 
Open inloop Open inloop

Iedere woensdagochtend is -tijdens de weekmarkt van winkelcentrum Heksenwiel- onze Lucaskerk geopend. U kunt dan binnen lopen voor een kopje koffie, een geprek of een moment van stilte.

Het secretariaat van de parochie is alle ochtenden “bemenst”. Mensen kunnen binnenlopen, een kaarsje branden, de stilte zoeken.

 
Nieuw Beleidsplan Protestantse Gemeente Breda Nieuw Beleidsplan Protestantse Gemeente Breda

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor onze gemeente (voor 2017-2020). Op de kleine kerkenraadsvergadering van 6 april is de voorlopige versie besproken. Die ligt nu ook ter inzage voor de gemeente. U kunt het stuk inzien via deze link. Tot 20 mei kunt u op- en aanmerkingen via de mail doorgeven aan de plaatsvervangend scriba: . Op 15 juni zal de kleine kerkenraad zich er opnieuw over buigen, waarna het beleidsplan definitief zal worden vastgesteld in de vergadering van de grote kerkenraad op 26 juni.